MẶT BẰNG TỔNG THỂ
       
PHENIKAA - MẶT BẰNG CĂN HỘ
Căn hộ A
Căn hộ D
Căn hộ B
Căn hộ E
Căn hộ C
Căn hộ F
Nhận thông tin dự án
Họ và tên *
Số điện thoại *
+