• Phòng Kinh Doanh BĐS: Công ty CP Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
    • Địa Chỉ: Chung cư Phenikaa khu dân dụng Bắc Phú Cát - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
    • Điện thoại: 0902 094 948
    • Website: http://chungcuphenikaa.vn