Trong khuôn khổ chuyến công tác để tìm hiểu thị trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, ngày 19/11/2018, Đoàn các doanh nghiệp của Liên bang Nga đã đi thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Phó trưởng ban Nguyễn Trung Quỳnh đã chủ trì tiếp Đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được Phó Trưởng ban Nguyễn Trung Quỳnh giới thiệu các thông tin về mô hình phát triển, cơ sở hạ tầng, tiêu chí đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, hoạt động ươm tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ,... tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Sau phần trao đổi của Phó Trưởng ban Nguyễn Trung Quỳnh, các thành viên trong Đoàn doanh nghiệp của Liên bang Nga đã giới thiệu về một số công nghệ của mình, đồng thời đề nghị sẽ nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác tại Việt Nam và sau đó sẽ có những trao đổi với Ban Quản lý về những cơ hội đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Nguồn: http://hhtp.gov.vn