Nhằm tăng cường mối quan hệ và cơ hội hợp tác giữa các đối tác Đài Loan với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc, ngày 12/10/2018, Ông Thạch Thụy Kỳ, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (TECO) cùng Đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc. Đây là chuyến thăm Khu CNC Hòa Lạc thứ 2 của Ông Thạch Thụy Kỳ sau khi nhậm chức Trưởng đại diện Văn phòng TECO năm 2016. Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc chủ trì tiếp Đoàn.

Tại buổi làm việc Ông Nguyễn Trung Quỳnh đã cập nhật với Đoàn những thông tin chung về quy hoạch, kế hoạch phát triển của Khu CNC Hòa Lạc trong thời gian tới và các hoạt động hợp tác đã được triển khai giữa Ban Quản lý với các đối tác Đài Loan. Trên cơ sở đó, Ông Nguyễn Trung Quỳnh đề nghị Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam hỗ trợ kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao của Đài Loan đầu tư vào Khu CNC Hòa Lạc; mở rộng các chương trình hợp tác về chuyển giao công nghệ cũng như thực hiện các nghiên cứu chung giữa Việt Nam và Đài Loan,…

Nhất trí với những đề nghị của Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Ông Thạch Thụy Kỳ cho biết Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và các đơn vị liên quan để hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt, Trưởng đại diện Văn phòng TECO đã trao đổi để Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc nghiên cứu về đề nghị hợp tác của Ban Quản lý Khu CNC Đài Nam, Đài Loan với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc trong việc nghiên cứu bố trí một khu vực trong Khu CNC Hòa Lạc cho các doanh nghiệp công nghệ cao của Khu CNC Đài Nam đến đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đã đi thăm thực địa Khu CNC Hòa lạc.