Ngày 6/12/2018, tại Khu Công nghệ cao Hòa lạc, Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hanwha) tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Hanwha Aero Engines. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Ông Kim Seung Yeon, Chủ tịch Tập đoàn Hanwha phát biểu giới thiệu về vai trò của Dự án với Tập đoàn

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chúc mừng Tập đoàn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu chúc mừng Tập đoàn Hanwha và chỉ đạo Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn trong quá trình sản xuất kinh doanh

Nghi thức ấn nút khánh thành Nhà máy Hanwha Aero Engines

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Seung Yeon và các đại biểu thăm quan Nhà máy

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Seung Yeon làm Lễ khởi động sản xuất hàng loạt 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình bắt tay Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Seung Yeon tại Lễ khởi động sản xuất hàng loạt