Chiều ngày 4/7/2019, tại Toà nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã tổ chức khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào việc ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm hỗ trợ phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Bà Lê Thị Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc, đại diện Tập đoàn PHENIKAA nhận bằng khen của Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.

Pin this!

Bà Lê Thị Minh Thảo, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phenikaa nhận bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. (Ngoài cùng bên trái)

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội đã đổi mới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội. Phần mềm mới giúp các đại biểu Quốc hội không phụ thuộc vào tài liệu bản giấy, có thể tra cứu mọi thông tin cần thiết trên smartphone hoặc thiết bị di động khác. Việc thăm dò ý kiến của ĐBQH cũng được thực hiện qua thông tin điện tử.

Pin this!

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội luôn hướng tới đổi mới nhằm nâng cao hoạt động của Quốc hội thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Kỳ họp thứ 7 vừa qua là kỳ họp đầu tiên thí điểm đẩy mạnh đưa ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào phục vụ kỳ họp, phục vụ đại biểu Quốc hội. Việc đổi mới này không chỉ giúp các đại biểu tiếp cận thông tin được đầy đủ toàn diện, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả… mà còn góp phần thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, giảm thiểu tài liệu văn bản giấy tờ. Tính thiết thực và tiện ích của các thiết bị phềm mềm, ứng dụng công nghệ mang lại góp phần vào thành công chung cùa kỳ họp đã được Lãnh đạo Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao. Với những kểt quả bước đầu đạt được, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng rằng trong thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ các hoạt động của Quốc hội, góp phần nhanh chóng thực hiện thành công mục tiêu Quốc hội điện tử.

Nguồn ảnh: quochoi.vn