Ngày 26/03/2019, Tập đoàn PHENIKAA vinh dự được UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tại Hội nghị “Triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2019”, Giám đốc nhà máy PHENIKAA – ông Cao Hoàng Long đại diện cho Tập đoàn nhận bằng khen chương trình, do Sở Công thương Hà Nội và Hội Công nghệ và năng lượng tiết kiệm hiệu quả trao tặng.

Pin this!


Đại diện Tập đoàn PHENIKAA nhận bằng khen của TP. Hà Nội

Là một trong 9 Tập thể có thành tích xuất sắc trong Hội nghị, ông Cao Hoàng Long chia sẻ “Trong vòng 3 năm qua, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như: Giải pháp cho hệ thống chiếu sáng; hệ thống quạt thông gió; lắp biến tần cho hệ thống bơm nước thải, bơm cấp nước công nghệ... Tiết kiệm khoảng hơn 300,000 kW/năm. Ngoài ra, Tập đoàn PHENIKAA cũng đã triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá nhiều tỷ đồng, cung cấp điện năng cho hoạt động của hai tòa nhà điều hành. Trong những năm tiếp theo, Công ty sẽ đầu tư thêm công nghệ và thiết bị hiện đại hơn để giảm mức tiêu thụ điện và sử dụng năng lượng điện hiệu quả”.

Trong năm 2018, Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh đã được công nhận là “Cơ sở sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất công nghiệp Hà Nội”, được Đài truyền hình Hà Nội ghi hình và phát sóng trên bản tin “Vấn đề kinh tế" tháng 8 năm 2018.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững. Trong những năm tiếp theo, Tập đoàn PHENIKAA sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.