Ngày 15/12/2018, Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Tập đoàn Phenikaa) là một trong 30 doanh nghiệp xuất sắc được Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao giải thưởng ”Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2018”.

Tập đoàn Phenikaa đã đáp ứng xuất sắc 56 tiêu chí chặt chẽ do các chuyên gia về lao động và công đoàn xây dựng, nhằm đảm bảo phán ánh sâu sát tình hình thực tế sử dụng và đãi ngộ người lao động của DN trên các khía cạnh thu nhập, đào tạo, môi trường làm việc, các phúc lợi xã hội và các hoạt động bồi dưỡng thể chất cũng như tinh thần.

Pin this!

Đại diện Tập đoàn PHENIKAA nhận bằng khen ”Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2018”

Tập đoàn Phenikaa được đánh giá là doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBCNV, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Trong năm 2018 vừa qua mức thu nhập trung bình của người lao động tại Phenikaa đạt hơn 19 triệu đồng/ người/ tháng. Ngoài các chế độ theo quy định của Nhà nước, CBCNV tại Phenikaa còn được hưởng nhiều chế độ phúc lợi khác như: ăn ca đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm; có nhà trẻ cho con CBCNV, có chế độ tham quan nghỉ mát hàng năm, được mua bảo hiểm thân thể, tham gia các hoạt động văn hóa- thể thao giúp nâng cao đời sống tinh thần… Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng được Tập đoàn xác định là một trong những hoạt động cốt lõi giúp người lao động nâng cao kỹ năng, trình độ, phát triển bản thân và có những đóng góp tích cực cho doanh nghiệp.

Pin this!

Cùng 29 doanh nghiệp khác, Tập đoàn PHENIKAA được Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng bằng khen.

Trong năm 2018, Tập đoàn Phenikaa đã tổ chức hơn 200 khóa đào tạo, với kinh phí đào tạo gần 2 tỷ đồng. Một số dự án đào tạo trọng điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần gắn kết người lao động và tạo nên sự khác biệt đối với thương hiệu nhà tuyển dụng PHENIKAA trong mắt người lao động.

Bằng khen của Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại Công nghiệp VN dành tặng cho Tập đoàn Phenikaa là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự; đồng thời khẳng định chiến lược lấy con người là trung tâm, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nguồn: phenikaa.com