• Ban QLVH nhà chung cư: Công ty CP Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
    • Địa Chỉ: Chung cư Phenikaa khu dân dụng Bắc Phú Cát - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
    • Điện thoại: 0946 358 690 - 0986 599 158
    • Website: https://chungcuphenikaa.vn